Skontaktuj się ze sprzedawcą regionalnym

Agrokultura

Rolnictwo, jako ważny sektor w polskiej ekonomii państwowej, jest głównym źródłem utrzymania większości gospodarstw domowych. Tereny wykorzystywane w rolnictwie do produkcji bezpiecznego i wysokiej jakości jedzenia pokrywają prawie połowę powierzchni kraju. Wstąpienie do UE i proces globalizacji uczyniły polskie rolnictwo częścią otwartego, światowego system ekonomicznego. 
W 2018 roku ponad 1,4 mln gospodarstw wykorzystało 14,7 mln hektarów terenów rolniczych i odchowało ponad 9,8 mln żywego inwentarza  (1,6% więcej niż w roku poprzednim). Średnia powierzchnia terenów rolniczych od kilku lat utrzymuje się na poziomie ok. 10 ha. Powierzchnia zasiewów wzrosła do 10,8 mln ha w 2018 r. Struktura uprawy zdominowana była przez zboża (72,1% całkowitej powierzchni zasiewów), następnie uprawy przemysłowa (10,6%) i pasze (9,4%). W porównaniu z poprzednim rokiem największy wzrost terenów zasiewowych miał miejsce w przypadku pszenicy zwyczajnej – o 11,3% i jarych mieszanek zbożowych – o 13,4%. Znaczącym był także wzrost produkcji kukurydzy – o 14,8%, zaś dla buraków cukrowych – o 3,1%. Powierzchnie uprawy ziemniaków, rzepaku, roślin strączkowych i warzyw uległy zmniejszeniu. 
Populacja bydła wyniosła 6,2 mln sztuk i była o 2,4% większa niż w grudniu 2017. W 2018 wzrost handlu produktów rolniczych, który nastąpił w efekcie wstąpieniem Polski do UE, utrzymał się na stałym poziomie. Eksport produktów rolniczych wzrósł o 5,1%, zaś import – o 2,1%. Balans transakcji pozytywny. 

Pogoda

Tue
-5°
-3°
Wed
-6°
-2°
Thu
-5°
-0°
Fri
-2°
Sat
-4°
-0°
Wiatr
 
3.09 m/s
6.59 m/s
6.79 m/s
4.33 m/s
2.84 m/s
Wilgotność
 
82 %
76 %
87 %
95 %
93 %
Wskaźnik Uv
 
0.49
0.54
0.4
0.31
0.41
Słońce
 
06:33
14:29
06:34
14:29
06:36
14:28
06:37
14:28
06:38
14:28